Skip to content

3. oddíl skautů – Kontakt

Obě věkové kategorie se schází v pátek od čtyř do šesti hodin na pravidelných schůzkách ve skautské klubovně Na pile. Schůzky vedou zkušení vedoucí, kteří splňují podmínky vzdělávání Junáka, mají tedy vůdcovské a čekatelské zkoušky a zdravotní kurz Zdravotník zotavovacích akcí ČČK.

Kontakty

Vedoucí oddílu Jakub Hrnčíř - Hrnda 724 359 380
Zástupci Jakub Seidl
Tomáš Janata
Rádce Vojtěch Šana