Skip to content

OS Šedí medvědi

header-osheader-osheader-osheader-os

Kmen OS je oddíl dospělých skautů a skautek ve věku od 18 do ∞ let. V současné době oddíl čítá 26 registrovaných členů, z toho 11 oldskautek a 15 oldskautů. Průměrný věk v našem  oddíle je 52 let.

Vedoucí oddílu je Karel Novák – Brum-la. Jeho zástupcem je Jaruška Hájková

Scházíme se pravidelně jednou do měsíce, a to každý poslední čtvrtek v měsíci od 19:00 hodin v klubovně Na Pile, ul. Máchova č.p. 576 , Hořice.

Během roku pořádáme různé akce a výpravy.

Tradičními akcemi oddílu jsou: březen - hory Chata Junák, červen - poradní oheň na Libíně, červenec - letní tábor, září - zpívání u táborového ohně, prosinec vánoční rozjímání šedých hlav.

Individuálně a dle možností se podílíme na činnosti střediska a snažíme se být nápomocni vedoucím oddílů při jejich náročné práci s dětmi.

Neustále bereme nováčky, jelikož nám starší odchází do věčných lovišť.

Podrobnější informace na tel. čísle 493 622 804.