Skip to content

Projekty

Provoz střediska se neobejde bez finanční podpory. Jsme rádi, že můžeme využít dotací, příspěvků a darů. Velmi děkujeme především Městu Hořice, Královéhradeckému kraji, Ústředí Junáka a MŠMT za podporu činnosti.

krajhk

V majetku střediska se nachází dva objekty - klubovna Na Pile v Hořicích a skautská základna chata Junák ve Velké Úpě. Pravidelná údržba je velmi nákladná a žádá si časté investice.

Rok 2023

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly podpořeny provozní výdaje obou objektů (uhlí, elektrická energie, likvidace odpadu a vývoz septiku na chatě Junák) a dřevo na výrobu podlážek do podsadových stanů pro letní tábory

Královéhradecký kraj podpořil sanaci zdiva v klubovně v Hořicích, aby byla odvedena vlhkost ze severní stěny. Ještě v roce 2022 byla provedena sanace zdiva v klubovnách, následný projekt podpořený z rozpočtu Královéhradeckého kraje, umožnil odstranění vlhkosti z ostatních zasažených prostor - chodby, kuchyňky a umývárny. Následovaly opakované desinfekce prostor, aby došlo ke kompletnímu odstranění plísní.  

Královéhradecký kraj podpořil konání letního tábora 3.oddílu skautů. Byly zakoupeny matrace do podsadových stanů. 

Město Hořice podpořilo vybavení a materiál na opravu polní táborové kuchyně 2.oddílu Jitřenka.  

Rok 2022

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly podpořeny provozní výdaje obou objektů (uhlí, elektrická energie, likvidace odpadu a vývoz septiku na chatě Junák, revize spalinových cest na chatě i v klubovně) a zakoupena táborová kamna pro tábor 2. oddílu Jitřenka. Původní kamna pocházela z 90. let a byla značně nevyhovující z hlediska obslužnosti i bezpečnosti. 

Královéhradecký kraj také podpořil rekonstrukci sociálního zařízení na chatě Junák. 

Město Hořice podpořilo nákup 20 nových stanových celt a opravu velkoprostorového stanu pro letní tábor. Toto vybavení bylo zničeno při náhlé silné bouři, která zasáhla letní tábor v roce 2021. 

 

Rok 2021

I přes pokračující omezení spojená s pandemií koronaviru se podařilo realizovat několik projektů, které byly podpořeny z dotací Královéhradeckého kraje, MŠMT a Města Hořice.

Na jaře byl dokončen přívod vody do chaty Junák z vlastního hlubinného vrtu, který byl financován z programu MŠMT z roku 2020 na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly podpořeny provozní výdaje obou objektů (palivové dřevo, elektrická energie, likvidace odpadů, čištění septiku, revize spalinových cest), označení parkovacích míst u chaty Junák a zakoupení nového nábytku do klubovny 2. oddílu. 

Královéhradecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy také podpořili kompletní opravu severní stěny chaty Junák a výměnu dvou degradovaných stropních trámů v kuchyni. 

Z příspěvku Města Hořice bylo zakoupeno kuchyňské vybavení pro letní tábory 1. oddílu, stoly a lavice do táborové jídelny 2. oddílu a materiál na stavbu polní kuchyně 3. oddílu. 

Rok 2020

Z dotací Královéhradeckého kraje byl podpořen letní stanový tábor 3.oddílu skautů. Byl zakoupen materiál na výrobu nových táborových kamen.

 

Královéhradecký kraj také podpořil provoz chaty Junák (elektrická energie, palivové dřevo, revize spalinových cest, likvidace odpadu) a klubovny Na Pile (likvidace odpadu a revize spalinových cest). Zároveň spolufinancoval mechanické čištění hlubinného vrtu u chaty Junák. Byla zakoupena nová krbová kamna do společenské místnosti jako náhrada za nefunkční kus. 

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla podpořena stavba dřevníku a skladu táborového vybavení u klubovny Na Pile.

 

Z příspěvku Města Hořice byla pořízena nová krbová kamna do velké klubovny Na Pile. 

Rok 2019

Dotace Královéhradeckého kraje byly použity na provoz chaty Junák (elektrická energie, palivové dřevo, revize spalinových cest, vývoz a likvidace odpadu), zvýšení bezpečnosti chaty Junák (provoz bezpečnostního systému) a na provoz klubovny Na Pile (vývoz a likvidace odpadu, revize spalinových cest, elektrická energie, palivové dřevo).

Z příspěvku Města Hořice byly pořízeny velké stanové celty na táborové stavby. 

Při příležitosti výročí 100 let našeho střediska jsme obdrželi neúčelový dar na činnost ve výši 100 000 Kč od Města Hořice. Byl využit zejména na průběh oslav, realizaci výstavy v Městském muzeu a výrobu výročních šátků. Děkujeme.

Rok 2018

Dotace Královéhradeckého kraje byly použity na provoz chaty Junák (elektrická energie, palivové dřevo, revize spalinových cest, odvoz odpadu) a na provoz klubovny Na Pile (odvoz odpadu, revize spalinových cest).

Z příspěvku Města Hořice bylo pořízeno 7 kompletních podsadových stanů na letní dětské tábory. 

Rok 2017

Dotace Královéhradeckého kraje byly použity na provoz chaty Junák (elektrická energie, palivové dřevo, revize spalinových cest) a na provoz klubovny Na Pile (odvoz odpadu, revize spalinových cest).

Za přispění Města Hořice byl zakoupen velký stan na společenské aktivity na táborech.

Z programu Strategie 2022 v oddílech bylo financováno vybudování a vybavení kuchyňky v klubovně Na Pile.

 

Rok 2016

V klubovně Na Pile byly díky dotaci MŠMT opraveny kamenné parapety pod okny vyměněnými v předchozím roce a na chatě Junák natřena střecha, opraveno vodovodní potrubí a vyměněn dřez v kuchyni.

dscf5253 dscf5156 dscf5293-2

Dotace Královéhradeckého kraje byly použity na provoz chaty Junák (elektrická energie, palivové dřevo, revize spalinových cest) a na provoz klubovny Na Pile (odvoz odpadu, revize spalinových cest).

Rok 2015

V roce 2015 došlo díky dotaci MŠMT k výměně oken v klubovně Na Pile. Na Chatě Junák byly opraveny a vymalovány velké klubovny.

klubovna fotografie0052

Dotace Královéhradeckého kraje jsme použili na provoz chaty Junák (elektrická energie, uhlí, dřevo, revize spalinových cest, čištění septiku a likvidace odpadních vod).

Rok 2013

Na chatě Junák byly díky dotaci MŠMT vyměněny trámy, provedeno odvodnění, opravena západní opěrná zeď a byl opraven elektrický rozvod.

V klubovně Na Pile byl z příspěvků Městu Hořice opraven plot a byl zakoupen materiál na výrobu podlážek do podsadových stanů pro letní dětské tábory.

Z dotací  Královéhradeckého kraje byl pořízen sporák na tuhá paliva a matrace do postelí na Chatě Junák. Dále byl opraven plot v klubovně Na Pile a provedeny revize spalinových cest a opraven elektrický rozvod na Chatě Junák.

kamna1