Skip to content

Vernisáž Skautské výstavy

Vernisáž výstavy ke 100 letům skautingu v Hořicích proběhla v nově zrekonstruovaném Městském muzeu. 

Hlavní výstavní sál ve Štorchově síni nabízí panely s informacemi o skautingu jako takovém i o našem středisku. Velká časová osa v západní části síně přibližuje historii hořického střediska i skautského hnutí na pozadí událostí 20. století. Vzpomínky na skautování na konci 60. let i na začátku 90. let najdou návštěvníci po otevření krabiček v poslední výstavní kóji.

Sálu dominuje stěna s fotografiemi všech současných členů střediska - od benjamínků po oldskauty. Každý může bez bázně vkročit do podsadového stanu, kde je kromě ukázky klasického táborového vybavení také povídání o tom, co nabízí skauting dospělým členům.

Pro děti je připraveno množství aktivit - lov bobříků, třídění kovů, Kimova hra s věcmi na tábor, poznávačky plodin, bylinek či stop, skládanka typů ohňů, omalovánky a mnoho dalšího. Ti starší by si určitě neměli zapomenout svůj mobilní telefon, protože se s ním mohou vydat na lov QR kódů a otevřít nakonec truhlu s pokladem.

Návštěvníci mohou na výstavě zanechat svou stopu - dopsat svůj skautský zážitek, vyzkoušet si kroj a vyfotit se v něm nebo připsat své jméno na seznam nositelů výzvy Tři orlí pera.

Kromě toho pokračuje návštěva i na dvoře muzea, kde je k vidění táborová kuchyně, retrostan nebo stožár se zásekovým špalkem. V Multimediálním sále v 1. patře muzea se promítá krátké video z našich akcí.

Vernisáž výstavy byla zahájena ve venkovním atriu. Slovem provázel vedoucí střediska Mac. Po jeho přivítání pozdravil návštěvníky starosta Aleš Svoboda, který jménem Města Hořice věnoval středisku dar 100 000 Kč u příležitosti stého výročí. Velmi děkujeme.

Promluvil také nejstarší člen střediska, devadesátiletý bratr Vlasta Šafařík, který připomněl, že skauting není samozřejmost a poděkoval realizátorům výstavy. Ředitelka muzea paní Oldřiška Tomíčková zmínila, že ji před pěti lety, když jsme si zamlouvali prostory muzea pro tuto výstavu, vůbec nenapadlo, že to bude právě skautská výstava, která bude první v nově zrekonstruovaném muzeu. Sama se jako světluška účastnila posledního tábora v roce 1970, než byl skauting komunisty podruhé zakázán. Na výpravě tehdy potkali staršího muže, který upozorňoval svého vnuka na to, že právě vidí skauty a že je už nikdy v životě neuvidí. Naštěstí se jeho proroctví nevyplnilo, i když to trvalo dvacet let, než mohly skautské oddíly znovu začít fungovat.

Během vernisáže jsme také jmenovitě poděkovali lidem, kteří v roce 1990 pomáhali obnovit činnost v našem středisku. Mnozí už bohužel nejsou mezi námi. A těm ostatním stále děkujeme, protože bez nich bychom tu těžko stáli i my.

Výstava byla zahájena vyvěšením státní vlajky, skautskou hymnou a zaseknutím sekery do špalku. Tedy tak, jak začínáme každý táborový den.

A potom už byl prostor na prohlédnutí výstavy a vyzkoušení všeho, co se tu nabízí. Bohaté občerstvení připravili členové a členky střediska a podávalo se právě ve venkovní kuchyni.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9-12 hodin a od 13-17 hodin až do 20. prosince.