Skip to content

Chata Junák

Velká Úpa 46, Pec pod Sněžkou

Chata Junák se nachází v obci Velká Úpa poblíž Boudy Jany a Chaty Míly, asi 6km od vrcholu Sněžky. Je na kraji Krkonošského národního parku, ideální výchozí místo na výpravy i malé vycházky po horách. V zimě lze jít lyžovat na Portášky nebo na Pěnkavčí vrch, běžkařské trati vedou kolem chaty.

Pronájem prostor

Pronájem prostor je možný až pro 28 osob, chata nabízí šest čtyř- až šestilůžkových pokojů, koupelnu s WC a sprchou, vybavenou kuchyňku (sporák na tuhá paliva s troubou, elektrický sporák s troubou, rychlovarné konvice, mikrovlnná trouba, ledničky, běžné nádobí), tři společenské místnosti, ping-pongový stůl, sklep, venkovní posezení.

Pro rezervace a další informace napište e-mail na chata@junakhorice.cz nebo volejte večer mezi 18.-20. hodinou na telefon 732 250 589 (STS).

Poptávkový formulář a orientační informace o obsazenosti chaty.

Omezení pronájmu - aktualizace k 25.5.2021

Pronájem prostor je možný pouze osobám, které splňují následující podmínky. Osoba, která si pronájem prostor objednává, je zodpovědná za to, že všichni přítomní budou moct prokázat svou bezinfekčnost případné kontrole. Pronajímatel nenese zodpovědnost za porušení těchto vládních nařízení ze strany nájemce.

Pronájem prostor se poskytuje pouze osobám, které nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let):

  1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
  2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
  3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
  4. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

(Více na https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/ubytovani)

Ceník

dospělý - 200 Kč                               dítě (6-15 let) - 150 Kč                  dítě do 6 let - zdarma

pes - 50 Kč

Cena je uvedena za osobu a noc.

Zvýhodněná cena je poskytována registrovaným členům organizace Junák - český skaut dle typu akce:

skauti na skautské akci - 120 Kč (bez rozdílu věku)

skauti na soukromé akci - dospělý - 160 Kč                dítě (6-15 let) - 130 Kč

Poplatek z pobytu - změna od ledna 2020

Cena za pronájem prostor nezahrnuje poplatek Městu Pec pod Sněžkou.

Dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místních poplatcích se platí poplatek z pobytu (část III. OZV) 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba (dle čl 13, OZV - výňatek):

a) mladší 18 let;

b) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce;

c) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

d) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

Správce chaty je zároveň povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje údaje všech osob, které si prostory pronajímají. Jedná se o:

a) den počátku a konce pobytu

b) jméno, příjmení a adresa přihlášení

c) datum narození

d) číslo a druh průkazu totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas apod.)

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku

Správce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od posledního zápisu.

Fotogalerie