Skip to content

Klub přátel

Motto:
Klub přátel skautingu je neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí Junáka o výchovu mladé generace. Klub je otevřen každému, jehož srdce i mysl rezonují v souhře s ušlechtilými lidskými ideály a chce pomoci nejen druhým, ale i sám sobě. Nezištná pomoc je nedílnou součástí skautingu, a proto klub názorně předává toto poselství následujícím generacím.

To je citace ze skautského webu, která jistě přiláká a nadchne. Jenže suchá je teorie a zelený je strom života a zvlášť u skautů člověk nikdy neví, kam až se dostane. Co vlastně obnáší ta „podpora skautské výchovné činnosti“? Zaplatit příspěvek na členství v klubu? Ano, to je možné, ale není to podmínka. Naše příspěvky totiž odevzdáváme hořickým skautům především v naturáliích, jestli se tak dá říkat nejrůznějším pracím a obstarávkám, které jsou evidentně potřeba. Nebo byste snad zůstali nečinní, kdybyste viděli, jak vaše dcera, teď už trochu povyrostlejší členka skautského oddílu, dlouho marně shání někoho, kdo pomůže s účetnictvím, s nakládáním náklaďáku, s vyvezením odpadu? Kdybyste viděli, že váš syn nebo váš kamarád naléhavě potřebuje parťáka na pořezání dříví, natření střechy nebo na jednání s úřadem?

Pár nás nečinných nezůstalo a pustili jsme se do toho. A když si jeden z nás povzdechl po celodenní práci na chalupě: „To nás dnes skauti zase dřou“, vytvořila nám z toho povzdechu Jarča klubové heslo „Pořídili jsme si vás na práci!“

Aby to nebylo jen tak fádní, rozhodli jsme se také co nejvíc využít práv každého člena klubu – totiž možnosti účastnit se akcí hořických skautů. Byli jsme se podívat na závodech, soutěžili jsme ve vaření v přírodě. Nejvíc ale jezdíme na společné brigády na základnu hořických skautů, na chalupu Junák do Velké Úpy. Velmi oblíbené jsou také naše vlastní akce, především výroční členské schůze, které pro velký úspěch míváme několikrát do roka.

Klub přátel skautingu Hořice je neformální sdružení osob, to znamená, že jste-li ochotní jakýmkoliv způsobem skauty podporovat, můžete se stát členem. Docházka se nepíše, každý může dělat sám, co si myslí, že zvládne, a jak často chce. Nicméně – členové si vyžádali průkazky, zvolili předsedu, vymysleli krásná klubová trička. Prostě vznikla parta lidí s určitým cílem, kteří vezmou rádi další mezi sebe.

Do KPS Hořice se mohou zapojit všechny generace, bývalí skauti, rodiče dětí, přátelé, sponzoři a dárci, prostě všichni, kteří chtějí podle svých možností a chuti hořickým skautům pomoci. Pro ty lidi, kteří mají v současné době děti v některém ze skautských oddílů, může být klub výborným zdrojem informací o prostředí, ve kterém se jejich děti pohybují, a umožní jim vidět zblízka, co obnáší práce vedoucích.

Pro další informace se obraťe na info@junakhorice.cz