Skip to content

Nové celty pro skautské tábory

Na začátku července se na louce u Českého ráje konaly letní stanové tábory tří dětských oddílů ze skautského střediska v Hořicích. Skauti každoročně pořádají letní tábory již od roku 1990, kdy se po komunistickém zákazu v Hořicích opět obnovila skautská činnost. Děti tábořily s jistými omezeními i v covidových letech, kdy bylo konání všech akcí značně limitováno hygienickými předpisy a celkově velkou nejistotou. Přesto se zdálo, že právě letos je tábor nejohroženější, protože velká část táborového vybavení byla poničena velmi silnou bouřkou v loňském roce. Co šlo, podařilo se během roku opravit vlastními silami, ale 20 stanových celt a téměř nejdůležitější součást vybavení, velký stan sloužící jako kuchyň a jídelna 1. oddílu, bylo nutné nechat znovu ušít kvalifikovanou firmou. 

Velkoprostorový stan byl využíván na táborech 1. oddílu od roku 1999, později bylo dokoupeno ještě rozšíření, takže stan postačil jako kuchyň, jídelna i společenská místnost. Jeho nespornou výhodou je rychlé sestavení, jednoduchost konstrukce a skladnost. V loňském roce se však místy, kde jsme tábořili, přehnala velmi silná bouře. Vítr stan podebral jako pírko, a protože byl dobře ukotven a lana držela, stanová celta už náporu neodolala a roztrhla se. Tři stropní díly z pěti byly kompletně roztrženy po celé délce. Jeden díl se zachoval bez poškození a jeden díl měl pouze menší trhliny, které se daly opravit. Všechny boční díly, dlouhé i krátké tyče a další příslušenství stanu naštěstí nijak poškozeno nebylo, proto jsme se snažili najít firmu, která by byla schopná tři poškozené díly nahradit a ušít nové tak, aby se mohl stan s původním zbytkem zkompletovat a nadále používat. Nebylo to úplně snadné. Odborníků, kteří umí šít tak velké stany, je v republice velmi málo, často nemají kapacitu, a jak se ukázalo, ani chuť zabývat se složitými zakázkami. Nakonec jsme měli štěstí u firmy Indios, s.r.o z Lomnice nad Popelkou, kde nám vyšli vstříc, zachovali neponičené díly a nově k nim došili náhradu za tři kompletně roztržené. Na táboře tak mohl 1. oddíl bez obav využít velkoprostorový stan stejně jako v předchozích letech. 

Silný vítr polámal také stromy poblíž táborového kruhu 2.oddílu. Popadané borovice naštěstí způsobily jenom škody na majetku, dětem i vedoucím se podařilo včas utéct a provizorně schovat, takže nikdo nebyl zraněn. Dva podsadové stany byly zcela zdemolovány, za ty jsme však měli naštěstí náhradu.  Nicméně téměř všechny stany v táborovém kruhu 2. oddílu měly roztrhané celty, některé již zcela neopravitelně. Bylo nutné nechat ušít 20 kusů celt pro podsadové stany, abychom mohli letos vzít na tábor všechny děti, které o něj měly zájem. 

Táborové vybavení si po léta opečováváme. V minulosti jsme postupně i za přispění právě Města Hořice dokupovali stanové i velkoprostorové celty, kuchyňské potřeby nebo kompletní stanové podsady. Dosloužilý a již neopravitelný majetek postupně nahrazujeme a snažíme se vždy o hospodárný přístup a dobrou péčí prodloužit životnost vybavení. Ovšem financování opravy velkého stanu a nákup 20 celt najednou byl velký zásah do našeho rozpočtu nad možnosti malého skautského střediska. Proto jsme velmi vděční zastupitelstvu Města Hořice, které nás podpořilo mimořádnou individuální dotací ve výši 120 000 Kč (z celkové částky 177 000 Kč) na pořízení a opravu bouřkou poničeného táborového vybavení. 

Díky této dotaci mohlo na letošní skautské tábory s výhledem na zříceninu hradu Trosky vyjet téměř 80 dětí. Letní tábory jsou skvělou příležitostí, jak učit děti samostatnosti, žít mimo výdobytky civilizace, strávit čas se svými vrstevníky a užít si přírodu opravdu na vlastní kůži.