Skip to content

Jarní výprava do Jičína

Oddílová výprava Zlatěnek do Jičína. 

Pomněnky, Berušky a Lišky vyrazily v sobotu vlakem do Jičína. Protože Pomněnky čeká již za měsíc Závod vlčat a světlušek, pojali jsme tuto výpravu tréninkově. Družiny dostaly průvodku s devíti úkoly. Za každý splněný úkol si pak nalepily část obrázku, ze kterého se na ně nakonec usmíval Albrecht z Valdštejna, významný jičínský šlechtic.

Cestou z nádraží jsme se zastavili v obchodě a družiny nakoupily na svačinu. V zámecké zahradě si ji potom připravily. Protože jsme měli od rodičů svačiny dostatečné, byl tento nákup hlavně o zpestření jídelníčku - jahody, oříšky nebo zmrzlina. Mňam!

U zámeckého parku jsme si poslechli nahrávky v Poesiomatu, díky kterým jsme si vyluštili, kam půjdeme dále. Lišky, nejstarší skautky, se vydaly samy kolem rybníku Šibeňák. Pomněnky prošly kolem rybníku Kníže a spolu s Beruškami se setkaly na rozhledně Milohlídka. Pod skautskou klubovnou jsme se potom potkali s Liškami. Orientaci v terénu a podle mapy jsme tak zvládli všichni.

Cestou kolem Čeřovky jsme se věnovali přírodě a občas sebrali nějaké odpadky, které se tam válely. Dnes byla totiž také celonárodní akce Ukliďme Česko a my tak trochu přispěli k čistší krajině.

Valdštejnskou alejí jsme došli do lodžie, kde jsme se osvěžili a zopakovali první pomoc. Vlak nás odtud dovezl až do Hořic.