Skip to content

Jubilant Vlasta Šafařík

V úterý 6. srpna slavil nejstarší člen našeho střediska, bratr Vlasta Šafařík, 90. narozeniny.

Početná skupina oldskautů mu přišla popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenost.  Bratr Vlasta se dožívá devadesátky v úžasné kondici - jak po stránce duševní, tak i fyzické.

Dozvídáme se od něho, že skautuje už 84 let. Je to velký pamětník a právě od něho slyšíme hodně věcí týkajících se historie skautingu v Hořicích,  protože je rodilý Hořičák. A hlavně má výbornou paměť.

-Jiřina-