Skip to content

Letní tábor Nad Popelkou

První prázdninové dny jsme strávili tradičně v podsadových stanech na louce u Staré Paky. Mezi železniční tratí a potokem Popelkou tábořilo 18 světlušek, skautek a vlčat.

Táborová hra nás letos provedla celou historií lidstva - od stvoření světa, pravěk, antiku, středověk až do současné počítačové doby. Pozorovali jsme velký třesk, rozdělávali jsme oheň jako první lidé, bojovali jsme v gladiátorských hrách, putovali jsme s praotcem Čechem, objevovali Ameriku, oživili Golema (v noci!), bojovali v odboji za války, užili jsme si Woodstock a zachraňovali počítače od virů.

Taky jsme se něco přiučili od Asterixe a Obelixe nebo amerických indiánů. Hned tři rangers složily podmínky zkoušky Tří orlí pera, což znamená, že vydržely 24 hodin mlčet, pak hladovět a nakonec na samotce mimo tábor. Mladší skautky zase úspěšně plnily zkoušku Tři kapky rosy, kdy musely dojít na opuštěné místo, putovat ve dvojici neznámou trasou a strávit 6 hodin mimo tábor a pozorovat přírodu. Mladší světlušky a jedno vlče také složili svůj slib.

Nové, neprozkoumané tábořiště se nám velmi líbilo. Bavil nás potok i pravidelně projíždějící vlak. Na výletech jsme se podívali na Kumburk nebo do Lomnice nad Popelkou, byli jsme tam i na koupališti. Počasí bylo příjemně letní, jenom v noci jsme otestovali odolnost svých spacáků, první týden byla opravdu zima. Ovšem nic, co by správný skaut nevydržel.