Skip to content

Na schůzce u Sněženek

Věděli jste, že první člověka na měsíci byl skaut? Kdo by to byl řekl, skauti jsou významnou součástí naší historie. Nebáli se postavit režimu, čelili svému strachu. Pár důležitých mezníků z naší historie si rády připomínáme a povídáme si o nich, jelikož je důležité si tyto hrdinské skutky připomínat.

Spolupráce družinky je při schůzkách také důležitá. Tentokrát Sněženky společně jedním štětcem kreslily skautskou lilii a potřebovaly tak nejen uměleckého ducha, ale i vzájemnou komunikaci.

-Anka a Káťa-