Skip to content

Setkání pamětníků

V rámci Skautské výstavy ke 100 letům skautingu v Hořicích uspořádali oldskauti setkání pamětníků táborů z let 1968 - 1970. 

Během sobotního odpoledne společně poseděli a nad kronikami zavzpomínali na pouhé tři tábory, které se tehdejším účastníkům ovšem silně zapsaly do paměti. Mnozí z dětí, které tehdy tábořily na Byšičkách a v Krčkovicích v Českém ráji, stáli už jako dospělí u obnovy našeho střediska v roce 1990. Všem patří velký dík za jejich práci především na začátku devadesátých let.

Během sobotního setkání byly k nahlédnutí všechny kroniky střediska, které se jinak nevystavují.

Do konce výstavy proběhne v muzeu ještě jedno setkání pamětníků, a to v sobotu 2. listopadu od 14 do 16 hodin. Staré kroniky a další materiály budou opět k dispozici.