Skip to content

Skautská výstava v hořickém kině

Do konce měsíce září mají návštěvníci Biografu na Špici možnost zhlédnout fotografickou výstavu ze světového skautského setkání v Japonsku zvané Jamboree. Toto shromáždění se uskutečnilo minulý rok v létě a zúčastnilo se ho přes 40 tisíc lidí.

Výstava zorganizovaná 1. oddílem Zlatěnky z hořického skautského střediska probíhá ve vestibulu kina již od 1. září, kdy proběhla vernisáž. „Líbí se mi, že výstava ukazuje, jaké příležitosti skauting nabízí mladým lidem a že se jedná opravdu o celosvětové hnutí,“ ocenil jeden z účastníků slavnostního zahájení.

Kromě fotografií z Jamboree je zde možnost zhlédnout ukázky z celoroční skautské činnosti. Můžete tak nahlédnout do víkendových výprav nebo každotýdenních pátečních schůzek. Dále se zde dozvíte o Klubu přátel skautingu, v kterém se sdružují rodiče členů oddílu a scházejí se na přátelská posezení nebo vypomáhají se stavbou tábora či údržbou chaty.

První oddíl Zlatěnky děkuje Městu Hořice a Hořickému gymnáziu za zapůjčení stojanů na fotografie. Dále děkují Biografu na Špici za možnost uspořádat výstavu v jejich prostorách.

-Lenka-