Skip to content

Slavnostní táborový oheň

Na této slavnosti při příležitosti 100 let od založení skautingu v Hořicích nemohli samozřejmě chybět oldskauti v čele s nejstarším členem, bratrem Vlastou Šafaříkem.

Z našich řad za dlouholetou přínosnou činnost pro středisko byli oceněni bratr Šafařík, dále sestra Evža Hančarová a bratr Karel Novák.

Při této příležitosti jsme se shledali s lidmi, kteří v šedesátých letech skautovali ve středisku a další působili u družin v devadesátých letech, tedy na samém začátku po dvacetileté odmlce.

Odpoledne se neslo v příjemné atmosféře a na každém z nás byla vidět pohoda a spokojenost.

-Jiřina-