Skip to content

Střediskový sněm

Každoroční setkání vedoucích a činovníků

V pátek 24. února se ve velké klubovně konal výroční střediskový sněm, kterého se kromě vedoucích a činovníků zúčastnili také hosté z řad oldskautů. Na sněmu se volilo (staro)nové vedení střediska, volení členové rady a členové revizní komise.

Vyslechli jsme zprávy o činnosti oddílů, prohlédli si fotky, kroniky i videa, občerstvili se a mohli se vrhnout na volební povinnosti.

Nový vůdcem střediska je Mac, zástupce Jarča a do střediskové rady byli zvoleni Améba a Hanka. V revizní komisi usedne Lída, Radar a Lenka.

Přejeme novému vedení mnoho úspěchů a příjemnou spolupráci s vedením oddílů.