Skip to content

Okresní sněm

V sobotu 22. října se konal ve skautské klubovně v Nové Pace volební sněm činovníků okresu Jičín. Spolu se střediskem Hořice patří do našeho skautského okresu střediska Brána Jičín, Sopka Nová Paka, Lázně Bělohrad a středisko Svatého Jiří Miletín.

Po třech letech, jak nám ukládají Stanovy, bylo voleno nové vedení skautského okresu. Ve svých funkcích tak budou pokračovat vedoucí okresu Michal Císař - Miki (ze střediska Brána Jičín) a jeho zástupce Jaroslav Preussler - Pirát (z hořického skautského střediska). Z titulů svých funkcí jsou dalšími členy okresní rady vedoucí jednotlivých středisek, navíc byl členem zvolen Jan Vítek - Améba z Hořic.

Sněm je příležitostí setkání vedoucích, debatovali jsme o tom, co nás při práci pro skautská střediska trápí a co bychom chtěli, aby se projednávalo na sněmech vyšších organizačních jednotek. Pořadatelům z Nové Paky děkujeme za útočiště a občerstvení.

V lednu proběhne sněm skautského Královéhradeckého kraje.