Skip to content

Po stopách Svojsíka

Oddílová výprava 1. oddílu Zlatěnky s přespáním v klubovně

Při této výpravě bylo úkolem pátracích družin odpovědět na záludné otázky ze života bratra Svojsíka a nalézt co nejrychleji jeho stopy. Družiny musely dát hlavy dohromady a vyluštit kód pro otevření skříňky. Pro Sněženky pokračoval večerní program, při kterém bylo jejich úkolem zachytit další šifru v Morseově abecedě.
V sobotu nás čekala brzo ráno rozcvička, snídaně a odchod na vlakové nádraží. Do Horní Nové Vsi jsme se vydali, abychom navštívili včelí farmu. Na farmě bylo možno vidět kromě včel a výroby medu i další zvířata. Po ochutnávce domácího včelího medu jsme farmu opustili, našli vhodné místo pro rozdělání ohně a opekli si špekáčky k obědu.

Po obědě byl polední klid v lese, při němž se všichni podíleli na stavbě lesních domečků. Do Hořic se náš oddíl vrátil opět vlakem.

(Káťa)

img_8756 img_8759 img_8763 img_8790 img_8897 img_8791 img_8795 img_8815 img_8940 img_8977 img_8907 img_8920