Skip to content

OS v Krkonoších

Krkonoše jsme navštívili, jak se stalo již tradicí, ve dnech 18.-21. srpna 2016 ve složení Jára Hájková, Jana K., Brumla a Iva, Leoš B., Číča.

18. 8. jsme se dopoledne ubytovali a po obědě vyrazili na Portášky, odbočili ke skotu na Sagasserovkách a obešli jsme po běžecké trati Pěnkavčí vrch – panoramata se vydařila.

19.8. ráno jsme seběhli do Spáleného Mlýna, autobusem na Pomezní Boudy, pak krásným Eliščiným údolím k odbočce ke kostelu v Malé Úpě a pak sestup bokem svahu do Spáleného Mlýna.

20.8. vrstevnicovou cestou do Pece, odtud pěkný krpál na Růžohorky, kde jsme měli sraz s Karlem, který si z Pece trasu ještě prodloužil. Naše šedé hlavy si vysloužily pochvalné ovace mlaďochů stoupajících po téže cestě. Z Růžohorek pak už jen klesání přes Portášky na naší chatu.

21.8. dopoledne deštivý výlet kolem Červeného vrchu a přes Borůvku zpět.vTradičně byly bramboráky, balení, úklid a odjezd.

Příští srpen pojedeme zase.

Zapsala Číča