Skip to content

Soutěž ve vaření

V lomu u sv. Josefa se v sobotu 14. října uskutečnily závody ve vaření bramborové polévky pro skauty a skautky. Tato událost nejen zkoušela chuťové pohárky, ale především schopnost spolupráce a efektivní komunikace mezi členy družin.

Klíčovým úkolem pro každou družinu bylo připravit lahodnou bramborovou polévku s využitím omezených surovin a nářadí, které si členové sami přinesli. Členové družin se snažili vzájemně doplňovat a spolupracovat, aby vytvořili nejen chutný, ale i kreativní pokrm - zadáním sice byla bramborová polévka, ale fantazii se meze nekladly.

Napětí a očekávání bylo cítit v celém lomu, když každá družina prezentovala své mistrovské dílo porotě. Ta hodnotila nejen chuťové vlastnosti jídla, ale i dovednost týmu pracovat společně, řídit se za omezených podmínek a komunikovat efektivně.

Je zřejmé, že tato akce nebyla pouze o vaření, ale o sdílení zážitků a budování společných chvil v srdci přírody.

-Anička-