Skip to content

Vzpomínání nad střediskovými kronikami

V rámci výstavy 100 let skautingu v Hořicích jsme věnovali dvě sobotní odpoledne 28. září a 2. listopadu těm, kteří skautovali před 50 lety a účastnili se táborů na Byšičkách a Krčkovicích. K dispozici byly skautské střediskové kroniky, jejichž autorem byl br. František Budínský-Budík,který byl skutečným MISTREM v tomto konání. Rovněž zaujala táborová kronika dívčích oddílů z roku 1970, kterou pořídila Ilona Bruková. Bylo to milé setkání. Bylo na co vzpomínat.

Zapsala Jiřina K.