Skip to content

Ohlédnutí za oslavami 100 let skautingu v Hořicích

V roce 2019 si hořičtí skauti připomínali sto let od založení místního skautského střediska. V rámci oslav se konalo několik akcí pro současné i bývalé členy, příznivce střediska, přátele i širokou veřejnost. 

První akcí byl slavností oheň v lomu u sv. Josefa v měsíci dubnu. Pozvání přijali naši příznivci a lidé, kteří skautovali v minulých letech. Bylo velmi příjemné vidět známé tváře, popovídat si a zavzpomínat.

Během zářijových Slavností hořických trubiček stál na náměstí také skautský stan. Byla to táborová kuchyně, která nabízela topinky pečené na kamnech a táborový čaj.

Vernisáž výstavy v Městském muzeu byla slavnostně zahájena dne 26. září ve venkovním atriu vztyčením státní vlajky a zaseknutím sekery do špalku. Při této příležitosti byly předány pamětní dekrety s poděkováním lidem, kteří se zasloužili o obnovu skautingu v Hořicích po roce 1989.

Výstava nabízela informace o skautingu jako takovém a o našem středisku. Návštěvníci našli vzpomínky pamětníků i pohled na současnost českého skautingu. Velká časová osa přibližovala historii střediska na pozadí událostí 20. století. Sálu dominovala koláž ve tvaru skautské lilie z fotografií všech současných členů střediska. Nechyběly ani oblíbené podsadové stany – jeden moderní ve Štorchově síni a druhý retrostan venku. Tam byla k vidění také táborová kuchyně včetně veškerého vybavení. Množství doprovodných aktivit bylo lákadlem především pro děti – lov bobříků, třídění kovů, Kimova hra s věcmi na tábor, poznávačky plodin, bylinek či stop, skládanka typů ohňů, omalovánky nebo hledání QR kódů, na jehož konci mohli ti úspěšní otevřít truhlu s pokladem.

Na sobotu 28. září a 2. listopadu byli do muzea pozváni bývalí skauti a společně zavzpomínali nad kronikami na tábory konané v roce 1969 na Byšičkách a v roce 1970 v Krčkovicích.

Během muzejní noci v pátek 18. října se mohli návštěvníci vydat do sklepení na stezku odvahy, opéct si buřty na dvorku, naučit se některé skautské uzly nebo se procvičit v poskytování první pomoci. Promítal se také dokumentární film Jednou skautem, navždy skautem o současnosti českého skautingu.

V listopadu se konalo kytarohraní. Během večera zazněly tóny nejen kytarové, ale též mandolíny, houslí a akordeonu. Díky vstřícnosti pracovníků muzea jsme mohli uspořádat také dvě noci v muzeu, které byly určené pro děti z našeho střediska a pro skauty a skautky z Jičína.

Tradičně 23. prosince jsme v kostele Narození Panny Marie zpívali koledy a rozdávali Betlémské světlo. Odpoledne před tím sbor přinesl světýlko do Domova pro seniory a do Domova bez bariér.

Přes tři měsíce trvající výstava byla ukončena v pátek 10. ledna 2020. Pro velký úspěch jsme do programu zařadili opět kytarohraní. Za zvuku skautské večerky zatroubené žákem ZUŠ, byla sejmuta státní vlajka. Na samotný závěr byl pro zájemce ještě promítnut film Hledání lilie. Ten pojednával o obnově skautingu po roce 1989.

Dle ohlasů a zápisů v knize návštěv se výstava velice líbila a my jsme rádi, že ji zhlédlo tolik lidí. V roce 2020 se na vás těšíme například na Skautském plese dne 13. března v DK Koruna.

 

-Jiřina, Jarča-