Skip to content

Sběr železného šrotu

V sobotu 9. dubna proběhla v Hořicích tradiční železná sobota.

Tři nákladní auta s devítičlennými posádkami objížděla město a v ulicích sbírala nepotřebný železný šrot a další kovy. Počasí bylo vpravdě aprílové - chladné, chvílemi vysvitlo slunce, občas přišla přeháňka, a to dešťová i sněhová. Brigádníci byli velmi odolní a patří jim velký dík za nasazení a odvedenou práci.

Velmi děkujeme všem, kteří nám darovali staré kovy. Výtěžek akce bude použit na podporu naší celoroční činnosti, vzdělávání činovníků a letní stanové tábory.